Betaling lidgeld/verzekering

Lidgeld

Tegen uiterlijk 31 oktober 2018 zou al het lidgeld moeten betaald zijn. 
Dit bedraagt €35, te storten op BE79 8508 2939 2333 (BIC: SPAA BE 22). 
Indien u dit niet betaald, is uw dochter niet verzekerd. Vermijd mogelijke problemen en betaal tijdig! Indien u moeilijkheden heeft met de betaling kan u bij de leiding terecht. We worden door Chiro nationaal aangezet strenger op te treden in verband met de betaling en dit in het belang van het kind.